การประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรของอำเภอหนองแค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรของอำเภอหนองแค ณ กศน.อำเภอหนองแค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *