ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอดอนพุด และ กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอดอนพุด และ กศน.อำเภอหนองแค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *