ตรวจสอบการดำเนินงานด้านพัสดุ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านพัสดุ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *