ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และระบบ Online ผ่าน Google Meet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *