ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *