“สภากาแฟ” ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8/2566 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานดำเนินการในการนี้ เพื่อปรึกษาหารือช้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ตีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *