ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสระบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสระบุรี ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *