กรรมการสอบสัมภาษณ์ 38 ค (2)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักจัดการ 38 ค (2) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *