ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 11 / 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 11 / 2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *