ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยมี นายประสิทธิ์ สุวรรณ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *