ประชุมนำเสนอผลสรุปของโครงการการศึกษา ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมนำเสนอผลสรุปของโครงการการศึกษา ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *