ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงยุทธวิธีเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ โดยในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถจับกุม คดียาเสพติดได้ทั้งหมดจำนวน 1,076 คดี มีผู้ต้องหา 1,089 คน โดยมีกสรครอบครองเพื่อการค้าจำนวน 144 คดี ครอบครอง 441 ครอบครองเพื่อเสพ 237 คดี เสพ 284 คดี และจับกุมตามหมายจับจำนวน 12 หมาย โดยมีของกลางยาบ้า 40,116 ยาไอซ์ 13.55 กรัม เคตามีน 83.97 กรัม ยาอี 10 เม็ด ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 11,101,000 ล้านบาท โดยมีนายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประขุมสุพรรนิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *