ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมี นายประสิทธิ์ สุวรรณ เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *