โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี มอบ นายนายจำเนียร บัวผัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ระหว่างวันที่

Read more

ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี มอบ นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมวันนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้

Read more

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี      

Read more