โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี มอบ นายนายจำเนียร บัวผัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมได้มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งการอบรม ตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคัด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *