ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี มอบ นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมวันนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้ การรับรู้ และปรับแนวคิดการนำพืชกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *