ร่วมการประชุมเตรียมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม กศจ.สระบุรี พบเพื่อนครู “Saraburi Education forum 2022”

วันที่ 3 สิงหาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมเตรียมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม กศจ.สระบุรี พบเพื่อนครู “Saraburi Education forum 2022” โดยมีดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *