ตรวจเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจคณะครู กศน.อำเภอหนองโดน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจคณะครู กศน.อำเภอหนองโดน ซึ่งนำโดยนางนงรัตน์ หุ่นธานี ผู้อำนวยการ กศน อำเภอหนองโดน มอบหมายให้คณะครู กศน. อำเภอหนองโดน จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดประชาชนหนองโดน กศน.อำเภอหนองโดน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ทำการอำเภอหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *