นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565  โดยได้ลงนิเทศสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ , โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ,โรงเรียนสรกิจฯ , โรงเรียนอนุบาลทับกวาง , โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก , โรงเรียนวังม่วงวิทยา , โรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาท , โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ และโรงเรียนวัดมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *