ร่วมกิจกรรม กศจ. สระบุรี พบเพื่อนครู “Saraburi Education Forum 2022”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ พ.อ.ต. ศักดา สายหยุด ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพระพุทธบาท พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม กศจ. สระบุรี พบเพื่อนครู “Saraburi Education Forum 2022” ณ ห้องประชุม SVG (Saraburi VanichaGorn) โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กระทรวง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี ได้มีทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลายและได้รับการส่งเสริมตรงตามศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักการศึกษายุคใหม่ ที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์การศึกษา บูรณาการความร่วมมือ สู่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบนโยบายทางการศึกษาของจังหวัดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *