การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร  และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ .. 2565 โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายเอกพร  จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในการประชุม  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *