โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *