“สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *