กศน.จังหวัดสระบุรี “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอเสาไห้ และนักศึกษา กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” โดยนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมเดินรณรงค์ กิจกรรมดังกล่าว ณ กศน.อำเภอเสาไห้

ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” โดยพร้อมเพียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *