โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565.  ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *