นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ
1. สกร.อำเภอหนองแซง ณ สนามสอบโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
2. สกร.อำเภอหนองแค ณ สนามสอบโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *