ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *