ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ในจังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี
มอบหมายนางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงานจังหวัดสระบุรี ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ในจังหวัดสระบุรี
ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  และโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *