ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบนโยบายแก่ทุกหน่วยงานให้เน้นในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ขอให้ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *