ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
(ไฟล์แนบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *