ร่วมทำบุญ พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดสระสระบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญ พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดสระสระบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *