การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *