นิเทศสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ สนามสอบอำเภอเส้าไห้ สนามสอบอำเภอหนองแค และสนามสอบอำเภอหนองแซง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *