งานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมร่วมงานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *