ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอแก่งคอย

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอแก่งคอย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *