การประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ณ กศน.อำเภอแก่งคอย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ พ.อ.ต.ศักดิ์ดา สายหยุด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระพุทธบาท นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ นางเพลินพิศ อดิการกุล ครูชำนาญการพิเศษ กศน. อำเภอพระพุทธบาท และ นางพรศรี พุ่มเงิน ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมี พ.อ.ต.ศักดิ์ดา สายหยุด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ณ กศน.อำเภอแก่งคอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *