การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ และจัดการเรียนการสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ และจัดการเรียนการสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มีผลคะแนนรวม 3 อันดับ ในการอบรม ครั้งนี้ โดยมีนายพรศักดิ์ พรมลา ครู กศน.อำเภอแก่งคอย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *