ประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *