วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลนเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *