ร่วมการประชุมประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 (อาคาร สพฐ.4 ชั้น2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *