การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ที่ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *