“6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

8 พฤษภาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ครั้งที่ 2 /2566 พร้อมรับมอบป้ายรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *