ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสระบุรี และกิจกรรม “สภากาแฟ”ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 6.00 น. นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสระบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และเวลา 7.00 น. ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ”ครั้งที่ 5/2566 โดยมีกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินการ ณ บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว (ศาลากลางจังหวัดสระบุรี) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *