การประชุมตรวจทานผลการเรียยนเฉลี่ย (GPA/GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจทานผลการเรียยนเฉลี่ย (GPA/GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *