ให้การต้อนรับการการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษาดูงานโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *