ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้แก่ส่วนราชการดำเนินการ
โดยประเด็นสำคัญครั้งนี้ มีกรณีข่าวจากสื่อโซเชียลออนไลน์ที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์และแชร์ภาพเด็กหญิงถูกทารุณกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำเภอพระพุทธบาท ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำการตรวจสอบอาคาร โดมขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาสองข้างทาง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายเมื่อเกิดพายุในพื้นที่ โดยเฉพาะโดมขนาดใหญ่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *