โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู กศน.ตำบล และอาสาสมัคร กศน เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ (โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *