สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และงาน Open House “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และงาน Open House “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” พร้อมรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสเปิด “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” Open House กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภททุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนสาธารณชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงบทบาทกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมพิธีดังกล่าว
       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *