ลงพื้นที่ กศน.อำเภอวังม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศ และติดตามการจัดกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ กศน.อำเภอวังม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศ และติดตามการจัดกิจกรรม กศน. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง พร้อมออกหน่วยบริการ รถโมบายเคลื่อนโดยมีนางสาวพิมพ์นิภา ศรีบริบูรณ์สุข ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังม่วง และบุคลากรให้การต้อนรับและรับการนิเทศในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *