นิเทศสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2567
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ของ สกร.อำเภอเสาไห้ ,สนามสอบโรงเรียนหนองแซงวิทยา ของ สกร.อำเภอหนองแซง ,สนามสอบโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ของ สกร.อำเภอหนองแค ,สนามสอบโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ของ สกร.อำเภอวิหารแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *